Nesodden, Fjordveien 79
1 500 000,-
NY PRIS!! Stor tomt med tilhørende strandparsell | Idyllisk beliggenhet på Nesodden | Gangavstand til sjøen |

VISNING:

Visning etter avtale med megler

 • Prisantydning: 1 500 000,-
 • Omkostninger: 38 869,-
 • Totalpris: 1 538 869,-
Beregnet totalkostnad:
1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 38 869,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 538 869,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type: Boligtomt
 • Eierform: Selveier
 • Primærrom: 0 m²
 • Gårdsnummer: 7
 • Bruksnummer: 62
 • Finnkode: 282922597
 • Sist endret: 04.12.23 12:11
NABOLAGSPROFIL for bydel
 • 82%
  eier sin egen bolig
 • 58%
  av eiendommene har pris over 5 mill
 • 47%
  har bolig på over 120 kvm
 • 37%
  av boligene er nyere enn 20 år
 • 41%
  er barnefamilier
Last ned komplett salgsoppgave

 

Beskrivelse

Stor, ubebygd naturtomt på ca. 1 725 m² (Gnr. 7, Bnr. 62) med naturskjønn beliggenhet og idylliske omgivelser på Fjordvangen! Det medfølger egen strandparsell (Gnr. 7, Bnr. 100). Strandparsellen har enkel adkomst og ligger ca. 5 minutters gange fra tomten. I tillegg har tomten bruksrett til Solbergskogens felles badestrand og felles båtplass.

Tomten ligger idyllisk til på Fjordvangen, med gangavstand til fine badestrender samt kunstkafé med utstilling og konserter. Nesoddmarka kan by på flotte tur- og friluftsområder året rundt!

Beliggenhet

Tomten ligger idyllisk til på Nesodden, med gangavstand til fine badestrender samt kunstkafé med utstilling og konserter.

Tomten har nærhet til fine tur- og friluftsområder i Nesoddmarka. Kyststien ligger også i nærheten, som med sine 12 km strekker seg fra Blylaget til Nesoddtangen. Kyststien byr på varierte naturopplevelser som skog, svaberg, strand og sjø. Underveis passerer man en rekke flotte badeplasser og brygger. Stien er godt merket med stedvise tavler, som har kart og lokalhistorisk informasjon.

Langs Kyststien kan man sykle eller gå til populære Hellviktangen Gård og kunstkafé, som er et yndet turmål med nydelig parkområde, plener og ærverdige trær. Her serverer de økologisk mat og vin, samt arrangerer konserter og utstillinger.

En kort kjøretur unna ligger også Hasle ridesenter som har et aktivt ridemiljø med skole, sommer- og rideleir m.m. Det er flere ridestier rett ut fra eiendommen inn i skogen og til Hasle ridesenter, og ned til sjøen.

En kjøretur unna finner du forretningssenter på Tangen med blant annet butikker, lege og tannlege. Kommunesenter med bibliotek, kafé, helsestasjon og kommuneadministrasjon er også i nærområdet.

Kollektivtilbudet i området består av buss. Nærmeste bussholdeplass er Solbergtoppen som ligger 1,5 km fra tomten. Fra Nesoddtangen brygge tar båten deg til Lysaker på ca. 9 minutter og til Aker Brygge på ca. 23 minutter. Bil til Oslo tar ca. 50 min

Selgers egenerklæringsskjema

Tilleggskommentar på vedlagt egenerklæringsskjema:
Det finnes en brønn med godt drikkevann øverst på tomten. Brønnen har blitt brukt som drikkevannskilde av beboerne i Fjordveien 83 frem til de fikk innlagt kommunalt vann. Det er fjordgløtt, og mye grønn plantevekst. Noe frukttrær og bærbusker. Det er gode solforhold på tomten. Strandparsellen er ca. 5 minutters gange fra tomten med mulighet for båtplass fra bøye. Rent og fint vann med gode bademulighet. Idyllisk om sommeren. Det kan være mulig å sette opp mikrohus på hjul på tomten. Tomten ligger i LNFR område. Område er nylig regulert med tilgang til kommunalt vann og avløp. Dermed kan ny eier undersøke mulighet for tilkobling. Det ligger noen gamle materialer øverst på eiendommen. Eiendommen selges som den er.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Schala & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 725 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det medfølger egen strandparsell (Gnr. 7, Bnr. 100). Det er tinglyst at strandparsellen ikke kan selges separat.

Tomten har en mindre nøyaktig eiendomsgrense i ortofoto fra kommunen.

Løsmasser N50/N250:
Tomten har løsmassetype av bart fjell med tynt torvdekke, med uegnet infiltrasjonsegenskap og ikke grunnvannspotensial i løsmassene.

Marin grense:
Tomten befinner seg i et område under marin grense.

Marin grense og mulighet for marin leire:
Tomten ligger i et område med stort sett fraværende mulighet for marin leire.

Radon:
Tomten ligger i et moderat til lav radonaksomhetsområde.

Regulering

Tomten er regulert etter bestemmelsene i Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) med underformål b. areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. Det gjøres oppmerksom på at eiendommer beliggende i  LNF-områder i utgangspunktet er underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud, og at tomten per d.d. ikke kan bebygges.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger. Enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig, samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 25 10 34 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre undersøkelser av kjøpers egenkapital og eventuelt andre forhold knyttet til kjøper. Den delen av kjøpesummen som er egenkapital skal innbetales fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Har eiendommen mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel uten at arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller medhjelperne til selgeren, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig jf. avhl. § 3-3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Pantet følger av "Lov om pant" og skal ikke tinglyses. 

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Fjordveien 79, 1459, Nesodden, Gnr. 7 bnr. 62 i Nesodden kommune

Strandparsell, 1450, Nesoddtangen, Gnr. 7 bnr. 100 i Nesodden kommune

Oppdragsnummer

71-22-0096

Megler

Ansvarlig megler:
Stian Storlien

Om meglers vederlag er det avtalt meglerprovisjon tilpasset sluttsum på kr 105.000,-. Det er avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.490,-, tilrettelegging kr 19 900,-, markedspakke kr. 18.990,-. For visninger er det avtalt kr. 3.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners Lørenskog sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

MELD DEG PA VISNING
Det er ikke satt opp annonsert visning. Dette gjores etter avtale med megler.
SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.