Hvam, Vinkelhaken 10
8 950 000,-
Lekker prosjektert enebolig med stor takterrasse | Neskollens beste utsikt og solforhold! | Bygging er igangsatt

VISNING:

Visning etter avtale med megler

 • Prisantydning: 8 950 000,-
 • Omkostninger: 57 619,-
 • Totalpris: 9 007 619,-
Beregnet totalkostnad:
8 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 2 250 000,-)) -------------------------------------------------------- 57 619,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 9 007 619,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type: Boligtomt
 • Eierform: Selveier
 • Primærrom: 0 m²
 • Bruksareal: 250 m²
 • Soverom: 3
 • Gårdsnummer: 79
 • Bruksnummer: 342
 • Sist endret: 30.08.22 16:01
NABOLAGSPROFIL for bydel
 • 85%
  eier sin egen bolig
 • 15%
  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill
 • 48%
  har bolig på over 120 kvm
 • 98%
  av boligene er nyere enn 20 år
 • 58%
  er barnefamilier

 

Beskrivelse

Vinkelhaken 10 er en tomt på 935 kvm med en lekker prosjektert enebolig med Neskollens beste utsikt og solforhold! Svært barnevennlig beliggenhet med gangavstand til barneskole og kort vei til dagligvarehandel samt nærliggende sentrumskjerner.

Hvorfor kjøpe nybygg?
- Boligen er i forskriftsmessig stand med 5 års reklamasjonsfrist
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid
- Lave omkostninger da dokumentavgiften kun er av tomteverdi

Innhold

Entré, kjøkken,stue, 2 bad, vaskerom, 3 soverom

Beliggenhet

Neskollen ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Øvre Romerike. Tomten ligger ved kommunegrensen mellom Nes og Ullensaker, med kort vei til Jessheim og Årnes. Boligfeltet rundt består hovedsakelig av eneboliger, småhus og rekkehusbebyggelse.

Neskollen er perfekt for barnefamilier og boligen har umiddelbar nærhet til sentrumsområde med barnehager, skole, nærbutikker, kiosk med post i butikk, idrettshall, nye Nes Arena flerbrukshall, svømmehall, samt et stort idrettsanlegg med kunstgress og grusbaner, tennisbane, BMX løyper, hinderløype m.m. Det lokale idrettslaget HVAM IL med over 800 medlemmer, tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet. Meget gode tur- og treningsmuligheter sommer og vinter, med flere skogsløyper, turstier, oppkjørte lysløyper og fine badevann. Sommersporten golf blomstrer i Nes med to anlegg i umiddelbar nærhet; Rommen Golfpark og Hvam golfbane,- i tillegg til flotte Miklagard Golf på Kløfta. I Nes finner man også ridesenter, ishall, kinoer, kulturhus, opplevelsesmuseer og kunstforening. For mer informasjon: www.neskollen.no og www.nes-ak.kommune.no.

God offentlig kommunikasjon med bl.a. ekspressbuss fra Neskollen til Oslo, og ellers gode bussforbindelser til Kongsvinger, Årnes, Jessheim og Gardermoen. Togstasjon på Årnes, Jessheim og Kløfta. Med bil bruker man ca. 20 min til Gardermoen og ca. 40 min til Oslo. Fire felts motorvei fram til kommunegrensen Ullensaker/Nes, ca. 1 km fra Neskollen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Estimerte felleskostnader

Kjøper må påregne løpende kostnader som for eksempel strøm, abonnement for tv og internett, innboforsikring, husforsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. Nes kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette.

Boligens areal

Bruksareal: 250 kvm
Boenheter 1 stk.
Tomteareal 935 kvm
BYA 188 m2
%-BYA 20%
BRA 251m2pmålt av megler.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Boligen ligger i et område regulert til Frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen ligger innenfor område regulert av reguleringsplan for Neskollen felt B4 og B5, trådt i kraft 13.3.2007. Bestemmelsene tillater 18% bebygd areal på eiendommen.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har avkjørsel til kommunal vei og kan tilknyttes Årnes Vannverk A/L og offentlig avløp.

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal avløpsledning, kan søke om det. Ligger en kommunal ledning nær eiendommen din, plikter du å knytte deg til. Ved tilknytning til kommunalt avløpsanlegg må man betale et engangsgebyr, og man betaler årlige gebyrer. Alle nye bygg som tilknyttes avløpsanlegg skal ha installert vannmålere.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til tr@schalapartners.no eller SMS: 95 19 51 35 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Adresse og matrikkel

Vinkelhaken 10, 2165, Hvam, Gnr. 79 bnr. 342 i Nes kommune

Oppdragsnummer

71-21-0162

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners Kalbakken sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp av bolig forutsettes inngått iht. bindende kjøpsbekreftelse/budskjema og kjøpekontraktsformular som følger vedlagt.

MELD DEG PA VISNING
Det er ikke satt opp annonsert visning. Dette gjores etter avtale med megler.
SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.