#GRÜNERLØKKA, Teglverksgata 7-9
389 000,-
Garasjeplass i moderne & veldrevet anlegg med elbillader! Lader fra 2018. Lave f.kostn. Enkel adkomst sentralt på Løkka.

VISNING:

Visning etter avtale med megler

 • Prisantydning: 389 000,-
 • Omkostninger: 10 890,-
 • Totalpris: 399 890,-
 • Fellesutgifter: 230,-

  Det årlige kontigentet i sameiet er per d.d. kr. 2750,- Kontigentet faktureres 1. gang i året.
Beregnet totalkostnad:
389 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 720,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 389 000,-)) -------------------------------------------------------- 10 890,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 399 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type: Parkeringsplass
 • Primærrom: 12 m²
 • Byggeår: 2005
 • Gårdsnummer: 527
 • Bruksnummer: 1
 • Finnkode: 170840319
 • Sist endret: 19.06.20 14:32
NABOLAGSPROFIL for bydel
 • 55%
  eier sin egen bolig
 • 94%
  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill
 • 67%
  har bolig mellom 60-120 kvm
 • 73%
  av boligene er eldre enn 20 år
 • 14%
  er barnefamilier

 

Oppdragsnummer

16-20-0040

Adresse og matrikkel

Teglverksgata 7-9, 0553, Oslo, Gnr. 527 bnr. 1 orgnr. 999262279 i Oslo kommune

Eier

Sebastian Kim Østgaard

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Grünerløkka sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Eiendomsskatt

Det er i Oslo kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2017. Eiendomsskatten utgjør 3 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

BRA/PROM

Megler har stipulert parkeringsplassens areal til 12kvm.
Megler oppfordrer alle interessenter om å besiktige plassen.

Eierform

Selveier

Boligtype

Parkeringsplass

Byggeår

2005

Tomt

Areal: 1 850 kvm, Eierform: Eiet tomt

Felleskostnader

230 pr. mnd. Det årlige kontigentet i sameiet er per d.d. kr. 2750,- Kontigentet faktureres 1. gang i året.

Boligens areal

Megler har stipulert plassens areal til 12kvm.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Parkeringsplassen kan fritt leies ut til andre.

Oppvarming

Plassen ligger i oppvarmet anlegg.

Adkomst

Enkel adkomst fra Teglverksgata.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

2005/19006-6/105  Erklæring/avtale  
23.03.2005 
Bruksrett - gjensidig rett til bruk av grunn for reparasjon
og vedlikehold.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten.
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/19006-9/105  Best om garasje/parkering  
23.03.2005 
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564 Snr:1  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564 Snr:2  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:565  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:1  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:2  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:3  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:4  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:5  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:6  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:7  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:8  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:9  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:10  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:11  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:12  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:13  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:14  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:15  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:16  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:17  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:18  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:19  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:20  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:21  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:22  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:23  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:24  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:25  
Fellesareal - underjordisk parkeringsanlegg
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo Kommune
v/Plan- og bygningsetaten

2009/48981-1/200  Erklæring/avtale 22.01.2009 
Avtale mellom Baandfabrikken brl, Gøteborggata 8 AS, Lissefabrikken brl og Sameiet Gøteborggata 6 og 8 vedrørende felles gårdsrom, takterasse, garasjeanlegg mv.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1198774-1/200  Pantedokument 10.10.2019 21:00 
hefter i ideell 20/73 av matrikkelenhet tilhørende:
ROFRI PARKERING AS
BELØP: NOK 20.000.000
Panthaver:DNB BANK ASA  
Org.nr: 984851006

Grunndata
2005/19001-2/105  Registrering av grunn 23.03.2005 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:180
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 0301-227/180/0/1-3, 0301-227/564/0/1-3
Rettigheter i eiendomsrett

2005/19006-2/105  Best. om adkomstrett 23.03.2005 
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:527 Bnr:1  
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten
Gjelder denne registerenheten med flere

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret i Codan Forskring polisenr. 440432048.

Tilbehør

El-billader medfølger i salget. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til ks@schalapartners.no eller SMS: 98 61 55 15 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Ved budgiving gjøres det spesielt oppmerksom på at alle som eventuelt skal stå som eiere av boligen må signere budskjema, enten bud legges inn via skjema, nett eller app. Dersom man etter akseptert bud ønsker legge til en ny person som eier må dette godkjennes av selger. I slike tilfeller vil det også kunne tilkomme et gebyr fra forretningsfører for påføring av ny kjøper/eier. Dette gebyret faktureres kjøper.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Meglers vederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.490,-. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Ansvarlig megler:
Katrine Solvåg

MELD DEG PA VISNING
SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.