Nes - Hvam, Vinkelhaken 10
2 250 000,-
NY PRIS!! Neskollens beste utsikt og solforhold. UTEN BYGGEPLIKT. Graving og klargjøring er unnagjort allerede (inkl)

VISNING:

Visning etter avtale med megler

  • Prisantydning: 2 250 000,-
  • Omkostninger: 57 300,-
  • Totalpris: 2 307 300,-
Beregnet totalkostnad:
2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)) -------------------------------------------------------- 57 300,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 307 300,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
  • Type: Boligtomt
  • Primærrom: 0 m²
  • Soverom: 5
  • Gårdsnummer: 79
  • Bruksnummer: 342
  • Finnkode: 151585603
  • Sist endret: 20.03.20 13:22

 

Oppdragsnummer

70-19-0137

Adresse og matrikkel

Vinkelhaken 10, 2165, Hvam, Gnr. 79 bnr. 342 i Nes kommune

Eier

Andreas Erlandsen

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Kalbakken sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Beskrivelse

Vinkelhaken 10 er en tomt på 935 kvm med barnevennlig beliggenhet på Neskollen. Herfra er det gangavstand til barneskole og kort vei til dagligvarehandel og nærliggende sentrumskjerner. Det er tidligere gitt rammetillatelse på oppføring av enebolig med garasje. Tillatelsen er utløpt og kjøper må sende inn søknad på nytt.

Beliggenhet

Neskollen ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Øvre Romerike. Tomten ligger ved kommunegrensen mellom Nes og Ullensaker, med kort vei til Jessheim og Årnes. Boligfeltet rundt består hovedsakelig av eneboliger, småhus og rekkehusbebyggelse. Neskollen er perfekt for barnefamilier og boligen har umiddelbar nærhet til sentrumsområde med barnehager, skole, nærbutikker, kiosk med post i butikk, idrettshall, nye Nes Arena flerbrukshall, svømmehall, samt et stort idrettsanlegg med kunstgress- og grusbaner, tennisbane, BMX løyper, hinderløype m.m. Det lokale idrettslaget HVAM IL med over 800 medlemmer, tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet. Meget gode tur- og treningsmuligheter sommer og vinter, med flere skogsløyper, turstier, oppkjørte lysløyper og fine badevann. Sommersporten golf blomstrer i Nes med to anlegg i umiddelbar nærhet; Rommen Golfpark og Hvam golfbane,- i tillegg til flotte Miklagard Golf på Kløfta. I Nes finner man også ridesenter, ishall, kinoer, kulturhus, opplevelsesmuseer og kunstforening. For mer informasjon: www.neskollen.no og www.nes-ak.kommune.no.

God offentlig kommunikasjon med bl.a. ekspressbuss fra Neskollen til Oslo, og ellers gode bussforbindelser til Kongsvinger, Årnes, Jessheim og Gardermoen. Togstasjon på Årnes, Jessheim og Kløfta. Med bil bruker man ca. 20 min til Gardermoen og ca. 40 min til Oslo. Fire felts motorvei fram til kommunegrensen Ullensaker/Nes, ca. 1 km fra Neskollen.

Felleskostnader

Tomt

Eiendommen ligger innenfor område regulert av reguleringsplan for Neskollen felt B4 og B5, trådt i kraft 13.3.2007. Bestemmelsene tillater 18% bebygd areal på eiendommen, ref. vedlagt rammetillatelse.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger en utgått rammetillatelse. Søknaden ble godkjent av kommunen i 2013. Selger kan ikke garantere at den blir godkjent på nytt.

Formuesverdi

Formuesverdi kunne ikke innhentes.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Løpende kostnader

Eiendomsskatt for 2018 utgjorde kr. 738,-. Eiendomsskatten vil øke når bolig oppføres på tomten.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål etter reguleringsplan for Neskollen felt B4 og B5, datert 13.03.2007. Reguleringsplan ligger vedlagt i salgsoppgaven og en kjøper bør sette seg godt inn i denne.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: jh@schalapartners.no eller SMS: 91 65 19 02 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud ermottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller medliknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G.

Meglers vederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % av salgssummen . I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.490,-, tilrettelegging kr 19 900,-, internettannonsering kr. 14.990,-. For visninger er det avtalt kr. 2.500,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

MELD DEG PA VISNING
SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.