Dovre, Gudbrandsdalsvegen 225
8 900 000,-
Unik næringseiendom med mange muligheter langs E6 | Tett på naturperler og nasjonalparker | Mellom Otta og Dombås!

VISNING:

Visning etter avtale med megler

 • Prisantydning: 8 900 000,-
 • Omkostninger: 223 749,-
 • Totalpris: 9 123 749,-
Beregnet totalkostnad:
8 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 222 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 900 000,-)) -------------------------------------------------------- 223 749,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 9 123 749,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type: Næringsbygg
 • Primærrom: 0 m²
 • Bruttoareal: 1 821 m²
 • Byggeår: 1995
 • Gårdsnummer: 75
 • Bruksnummer: 121
 • Energimerking:
  F
 • Finnkode: 151187649
 • Sist endret: 15.01.20 13:20

 

Oppdragsnummer

70-19-0086

Adresse og matrikkel

Gudbrandsdalsvegen 225, 2663, Dovreskogen, Gnr. 75 bnr. 121 Fnr. 5 i Dovre kommune

Eier

DOVRESKOGEN GJESTEGÅRD AS

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Kalbakken sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Beskrivelse

Velkommen til Dovreskogen Gjestegård, en unik næringseiendom med uante muligheter! Gjestegården ligger sentralt til ved E6, mellom Oslo og Trondheim. Det tar ca. 4 timer med bil til Oslo og ca. 3 timer med bil til Trondheim. Gjestegården er derfor et naturlig stoppested for reisende, enten for overnatting eller for en pust i bakken før turen går videre.

Her får du en totalpakke med kafeteria, motell, kiosk og CircleK automat/truckstasjon. Et allsidig anlegg med stort potensiale. Bygningen er stor, solid og i god teknisk stand.

Ved elven er det mulig å lage en campingplass. Det er mulig å etablere hyttetomter på eiendommen.

Gjestegården ligger mellom nasjonalparkene Jotunheimen, Rondane og Dovre med mange muligheter for vandring i det vakre landskapet. Pilegrimsleden ligger også i nærheten av Gjestegården.

Innhold

På eiendommen står det en hovedbygning med kafé/overnatting, hytte og et avløpsanlegg. I tilknytning til gjestegården er det også en bensinstasjon og en stor rasteplass med lekeplass.

Gjestegården har totalt 24 rom.

Beliggenhet

Gjestegården har en praktisk beliggenhet, perfekt for friluftsinteresserte både sommer og som vinter. På sommerstid byr område på milevis med tur- og sykkelmuligheter. Et flott utgangspunkt for turer er inn i Rondane.

Det er kort vei til Otta og Dombås med diverse forretninger og flere matbutikker. Her har man også gode tog- og bussforbindelser.

For reisende er dette et naturlig stoppested hvor man kan overnatte eller ta en pust i bakken før turen går videre. Nærområde kan tilby flotte rekreasjons muligheter.

Tomt

Tomten er festet med Dovreskogen Bygdeallmenning som bortfester. Festekontrakten er inngått i 1994 og festetiden er 40 år, med rett til forlengelse for ytterligere 40 år på samme vilkår. Etter at festetiden er utløpt kan partene si opp med 2 års varsel. Festeavgiften skal kunne reguleres hvert 5 år iht. endring i konsumprisindeks. Festen reguleres neste i 2019 og utløper i 2074.

Vegvesenet har en stor rasteplass og trailerparkering like ved.

Garasje / Parkering

Det er godt med biloppstillingsplasser på tomten.

Byggemåte

Det oppfordres særskilt at kjøper må sette seg inn i vedlagt takst/boligrapport. Det er elementer som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og det er viktig at kjøper er klar over disse.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på Gjestegården, datert 27.07.1995. Det foreligger ikke ferdigattest på hytten.

Boligens areal

Bruttoareal: 1 821 kvm

Hovedbygning med kaffe/overnatting
Underetasje:
Bruksareal: 865 m².
1. etasje:
Bruksareal: 867 m².

Hytten
1. etasje:
Bruksareal: 54 m².

Avløpsanlegg
1. etasje:
Bruksareal: 35 m².

Utleie

Gjestegården har i dag en langsiktig leieavtale med CircleK.

Løpende kostnader

Eiendomsskatt bolig/fritidseiendom kr. 324,-
Eiendomsskatt næring kr. 5.398,10

Selger opplyser at det betales ca. 110.000,- i forsikring, kr. 10.000,- for leie av gasstank, kr. 11.000,- i kommunale avgifter og kr. 6.000,- i festeavgift.

Regulering

Eiendommen er regulert næring- og trafikkformål etter plan for "Dovreskogen Gjestegård".

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring iht. vilkår. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: jh@schalapartners.no eller SMS: 91 65 19 02 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud ermottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller medliknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G.

Meglers vederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % av salgssummen . I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.490,-, tilrettelegging kr ,-, internettannonsering kr. 14.990,-. For visninger er det avtalt kr. 2.500,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

SALGSOPPGAVE
BUDVARSEL
BE OM SALGSSUM
TAKK!
Du blir varslet på e-post, i appen på mobil og her på Schala.